Zakup chłodziarko-zamrażarek, czajników bezprzewodowych i lampek biurkowych dla IZ Sosnowiec i podległych Sekcji

» Opis zapytania

Zakup chłodziarko-zamrażarek, czajników bezprzewodowych i lampek biurkowych dla IZ Sosnowiec i podległych Sekcji Eksploatacji zgodnie z załączonym OPZ oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostępnymi w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego na stronie głównej niniejszej Platformy Zakupowej.

Do oferty należy dołączyć:
- podpisane oświadczenie o RODO, zgodnie z załączonym wzorem,
- karty katalogowe oferowanych urządzeń.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się