Usługi zagospodarowania nęcisk w związku z intensyfikacją działań na rzecz walki z wirusem ASF

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług „nęcenia dzików” polegających na:
1.1. pobraniu karmy (kukurydzy) z magazynu OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 115 zlokalizowanego w miejscowości Gryżyna, 66-630 Bytnica i OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 116 zlokalizowanego w miejscowości Smolary Bytnickie 45A, 66-630 Bytnica;
1.2. przetransportowaniu na miejsca nęcenia wskazane w załączniku nr 9;
1.3. przy wykorzystaniu agregatu siewnikowego ASK (Jarocin), będącego własnością OHZ Nadleśnictwa Bytnica wyłożeniu równomiernie na każdym ze wskazanych w załączniku nr 9 miejsc nęcenia w ilości wskazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przy czym maksymalna ilość wynosi
a) 1200 kg na miesiąc w OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 115, przy czym przewiduje się 2 wyjazdy w ciągu miesiąca,
b) 1000 kg na miesiąc w OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 116, przy czym przewiduje się 2 wyjazdy w ciągu miesiąca.

Przewidywana częstotliwość przejazdów to dwa przejazdy w miesiącu, przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę częstotliwości przejazdów lub zmniejszenie ich liczby w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przy czym łączna liczba przejazdów nie przekroczy 16.
Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnych zleceń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Bytnica 160
Bytnica 66-630
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Bytnica
Bytnica 160
Bytnica 66-630
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się