Powrót

Wymiana stolarki okiennej. Wymiana instalacji elektrycznej, 78-314 Sławoborze ul. Lipowa 11.

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-05-15
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: zachodniopomorskie

Treść ogłoszenia:

SIWZ:

Przedmiar robót:

Projekt umowy:

Formularz Ofertowy:

Specyfikacja Techniczna:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Poczta Polska Spółka Akcyjna, Region Pion Infrastruktury Wydział Inwestycji i Remontów w Szczecinie. ul. Pocztowa 1, 75-017 Koszalin , pok. 216


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Poczta Polska Spółka Akcyjna, Region Pion Infrastruktury Wydział Inwestycji i Remontów w Szczecinie. ul. Pocztowa 1, 75-017 Koszalin , pok. 216


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się