Powrót

DOSTAWA KLEJÓW LOCTTITE i WAZELINY TECHNICZNEJ DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III, ŁAGISZA

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w II rundzie zapytania RFX Prosimy o uwzględnienie w ofercie maksymalnego rabatu i złożenie oferty cenowej na dostawę nw. materiałów:
1) 767-401-290-0 KLEJ BŁYSKAWICZNY ART.480 20g LOCTITE 3,00 szt.
2) 767-401-309-0 KLEJ BŁYSKAWICZNY ART.401 20g LOCTITE 6,00szt.
3) 767-401-313-0 KLEJ BŁYSKAWICZNY ART.406 20ml LOCTITE 8,00 szt.
4) 758-621-946-0 WAZELINA TECHNICZNA SPRAY 300ml 6,00 szt.
5) 733-335-294-0 ZMYWACZ CLEANER REINIGER ART.7063 LOCTITE 400ml 12,00 szt.
6) 767-401-158-0 MASA EPOKSYDOWA ART.3463 114g LOCTITE 4,00 szt.
7) 767-401-141-0 KLEJ DWUSKŁAD.EPOKSYDOWY HYSOL ART.3450 25ml LOCTITE 2,00 szt.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego.
ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy dla poz. (3 – 2,00 szt.), 7 TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno;
ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy dla poz. 1, 2, (3 – 6,00 szt.), 4, 5, 6 TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. 1. Kryterium oceny ofert: cena jednostkowa NETTO oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz formularz wyceny załącznik nr 1.
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się