Powrót

Zestaw produktów STICKLERS i chemii przemysłowej

» Opis zapytania

Wymagania Zamawiającego:

Okres realizacji zamówienia: jednorazowo

Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca,

Nabycie przez Zamawiającego innych ilości asortymentów niż wyszczególnionych w w/w zestawieniu nie będzie stanowiło roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego,

DATA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO UŻYTKU MINIMUM 1 ROK.

Cena jednostkowa nie ulegnie zmianie w okresie realizacji zamówienia,

Dostawa na koszt Wykonawcy do Magazynu Głównego Zamawiającego w Legnicy,
ul. Wałbrzyska 1

Płatność po dostawie i odbiorze na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się