Wykonanie nadzoru archeologicznego w Głogowie.

» Opis zapytania

INFORMACJE OGÓLNE:

1.Organizator postępowania:
Energetyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

2.Zamawiający:
WPEC w Legnicy S.A.
z siedzibą w Legnicy przy ul. Poznańskiej 48, 59-220 Legnica, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000081828, REGON 000160034, NIP 691-02-01-247, Kapitał zakładowy 118.000.000 PLN, kapitał wpłacony 118.000.000 PLN.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykonanie nadzoru archeologicznego w Głogowie, na które składa się:

1. Zadanie 1 - Wykonanie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. Przyłączenie do sieci ciepł. 11 budynków szeregowych w Głogowie przy ul. Karskiego/Jeziorańskiego.

2. Zadanie 2 - Wykonanie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. Przyłączenie do sieci ciepł. przyłączy cieplnych do budynków TBS i Galerii przy ul Wojska Polskiego w Głogowie.

UWAGA:
Każde z w/w zadań stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia.

INNE:
1. Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym projekcie zlecenia.
2. Organizator postępowania dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania.

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Badania i rozwój
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi specjalistyczne
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się