Powrót

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000,00 PLN

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wysokości 1 715 000,00 oraz finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 085 000,00 którego spłatę planuje się w latach 2020 – 2032, w tym:
- 2020 r. – 20 000,00 PLN
- 2021 r. – 20 000,00 PLN
- 2022 r. – 20 000,00 PLN
- 2023 r. – 80 000,00 PLN
- 2024 r. – 80 000,00 PLN
- 2025 r. - 80 000,00 PLN
- 2026 r. - 200 000,00 PLN
- 2027 r. - 200 000,00 PLN
- 2028 r. - 200 000,00 PLN
- 2029 r. - 200 000,00 PLN
- 2030 r. - 200 000,00 PLN
- 2031 r. – 800 000,00 PLN
- 2032 r. – 700 000,00 PLN

z możliwością wcześniejszej spłaty bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty, odsetki liczone będą za okres faktycznego wykorzystania kredytu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się