Dostawa kłódek do skrzynki przydrożnej i zwrotnej

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: dostawa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-04-29
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: lubelskie

Treść ogłoszenia:

SIWZ:

Wzór formularza ofertowego:

Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy wraz z określonymi parametrami i jednostkową ceną netto:

Wzór wykazu dostaw:

Wzór umowy:

Protokół odbioru ilościowo-jakościowego:

Dokument WZ:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się