Wykonanie dokumentacji dla "Modernizacji suchego pionu i systemu oddymiania zabudowanych w pionie komunikacyjnym wieży szybu SG-1".

» Opis zapytania

Należy wykonać dokumentację projektową (projekty we wszystkich niezbędnych branżach, przedmiary, kosztorysy inwestorskie) modernizacji suchego pionu i systemu oddymiania zabudowanego w pionie komunikacyjnego wieży szybu SG-1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi specjalistyczne
  • Ochrona
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej
  • Usługi doradcze
  • Roboty budowlane dla przemysłu wydobywczego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się