Zakup sprzętu biurowego, sprzętu AGD oraz podnóżków

» Opis zapytania

Zakup sprzętu biurowego, sprzętu AGD oraz podnóżków dla Ekspozytur Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Sosnowcu, Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie.

W załączeniu:
- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
- Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU),
- Oświadczenie Wykonawcy dot. zapoznania się z klauzulą informacyjną zawartą w § 17 OWU,
- Załącznik nr 1 do OPZ tj. wykaz miejsc dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty cenowej wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Wykonawcy dot. zapoznania się z klauzulą informacyjną zawartą w § 17 OWU.
Powyższe oświadczenie winno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji bądź zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem, które należy dołączyć do Oświadczenia.

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty cenowej specyfikacji technicznej przedmiotów z załączonym zdjęciem, nazwą producenta oraz modelem oferowanego przedmiotu.


Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Meble i wyposażenie pomieszczeń
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Opakowania przemysłowe
  • Metale
  • Infrastruktura telekomunikacyjna

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się