Prace eksploatacyjne i czyszczeniowe na składowiskach: Gardawice, Gostyń

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000003157, NIP: 6321792812, REGON: 276854946, wysokość kapitału zakładowego: 1 502 259 310,00 zł, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:
„Prace eksploatacyjne i czyszczeniowe na składowiskach: Gostyń, Gardawice”

na zasadach opisanych w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej także: „SWZ”, „Specyfikacja”).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się