Powrót

Dostawa podawarki uniwersalnej typu PW-500 dla TAURON Wydobycie SA

» Opis zapytania

Świadectwo jakości, atesty, okres gwarancji 12 miesięcy, forma płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, dostawa na koszt dostawcy, termin realizacji do 28 czerwca od otrzymania zamówienia, towar wolny od wad prawnych. Aukcja elektroniczna odbędzie się około 30 minut po zakończeniu ofertowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się