Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru. Dostosowanie do wymogów pożarowych suchych pionów oraz przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego.

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru. Dostosowanie do wymogów pożarowych suchych pionów oraz przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, szczegółowo określonego w załączniku nr 2a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 2 niepodzielne części. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w załączniku nr 2a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.04.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się