Dostawa sprzętu gastronomicznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gastronomicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: formularze ofertowe (załączniki nr 1.1-1.2) oraz wzór umowy (załącznik nr 4)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się