Opracowanie publikacji dotyczącej działań CSR w Starachowicach

» Opis zapytania

Nazwa: Opracowanie publikacji dotyczącej działań CSR w Starachowicach
Opis: Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Formularz ofertowy (Proszę złożyć ofertę na dedykowanym formularzu)
Wzór umowy (Proszę zaakceptować wzór umowy)
Lista publikacji (Proszę załączyć załącznik nr 2 oraz dokumenty potwierdzające wykonanie publikacji. Minimalna liczba publikacji - 2.)
Doświadczenie w opracowaniu publikacji (Kryterium „Doświadczenie w opracowaniu publikacji” Zamawiający rozumie posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w opracowaniu publikacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ciągu ostatnich 5 lat (liczone od daty publikacji zapytania ofertowego). Poprzez „opracowanie” publikacji Zamawiający rozumie przygotowanie merytoryczne materiałów oraz graficzne, w tym skład publikacji i przygotowanie do druku. Poprzez „publikację” Zamawiający rozumie dokument, który posiada min. 20 stron.

W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów, gdzie:
• za opracowanie od 2 do 3 publikacji otrzyma 10 pkt,
• za opracowanie od 4 do 6 publikacji otrzyma 20 pkt,
• za opracowanie od 7 do 9 publikacji otrzyma 30 pkt,
• za opracowanie od 10 publikacji otrzyma 40 pkt.

Więcej szczegółów znajduje się w zapytaniu ofertowym.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się