Realizacja programów prac konserwatorskich z podziałem na części dla kapliczek zlokalizowanych przy: część 1: ul. Brzeska/Zakępie, część 2: ul. Chrobrego, część 3: ul. Serkowskiego, część 4: ul. Krzyżańskiego/Matematyków Krakowskich.

» Opis zapytania

a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca realizacji programów prac konserwatorskich z podziałem na części dla kapliczek zlokalizowanych przy:
część 1: ul. Brzeska/Zakępie,
część 2: ul. Chrobrego,
część 3: ul. Serkowskiego,
część 4: ul. Krzyżańskiego/Matematyków Krakowskich
b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: programów prac konserwatorskich (dla każdej lokalizacji odrębnie)
- dla części 1: załącznik nr 7a do SIWZ
- dla części 2: załącznik nr 7b do SIWZ
- dla części 3: załącznik nr 7c do SIWZ
- dla części 4: załącznik nr 7d do SIWZ
c) Wymagany okres gwarancji: (dla każdej części odrębnie)
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone.
d) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja prac konserwatorskich
b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie prac konserwatorskich.
Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
e) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 (dla wszystkich części)





Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się