Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34920000-2 - sprzęt drogowy, 31523200-0 – trwałe znaki informacyjne, 34928110-2 – bariery drogowe, 34928450-7 – pachołki, 14211000-3 - piasek, 34927100-2 – sól drogowa, 34928472-7 – oznakowanie, 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca w szczególności na dostawie oznakowania obiektów i terenów Gdyńskiego Centrum Sportu w postaci tablic informacyjnych wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i innego osprzętu drogowego, z podziałem na 2 części.
3. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia drogowego w postaci sprzętu drogowego.
4. Druga część zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia drogowego w postaci trwałych znaków informacyjnych.
5. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę:
1) Piasku antypoślizgowego z solą o poniższych parametrach:
a) frakcja od 0,5 mm do 2,00 mm,
b) ilość: 5 worków pakowanych po 20 kg.
2) Pachołka drogowego (ostrzegawczego) odblaskowego o poniższych parametrach:
a) wymiary: 45-55 cm,
b) materiał: elastyczny PCV (stożek),
c) kolor pomarańczowy lub czerwony z pasami odblaskowymi wokół stożka (minimum 2 pasy o minimalnej wysokości 10 cm każdy),
d) podstawa wykonana z miękkiej gumy (dodatkowo obciążona aby pachołek stał na wyznaczonym miejscu nawet po przypadkowym potrąceniu),
e) waga minimalna 1,5 kg,
f) ilość: 54 sztuk.
3) Soli drogowej o poniższych parametrach:
a) produkt sypki, krystaliczny, biały lub szary,
b) zawartość NaCl min. 90%,
c) zawierająca substancje antyzbrylającą,
d) ilość: 13 worków pakowanych po 20 kg.
4) Farby drogowej akrylowej o poniższych parametrach:
a) kolor: niebieski (RAL 5015)
b) przeznaczona do znakowania poziomego na podłożu asfaltowym lub betonowym (miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych),
c) odporna na ścieranie,
d) wysoka widoczność w dzień i w nocy,
e) szybko schnąca (czas schnięcia 11 min. przy 10 st. C i 67% wilgotności),
f) ilość: 40 litrów (2 opakowania po 20l),
5) Taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej o poniższych parametrach:
a) wymiary- szerokość 80 mm, długość rolki 100 m,
b) grubość taśmy 40-50 µm,
c) kolor taśmy biały,
d) pasy pod kątem 45o o równej szerokości,
e) materiał- folia z PE,
f) szerokość pojedynczego pasa ma zawierać się w zakresie od 5 do 15 cm,
g) kolor czerwonych pasów nie może ulegać ścieraniu i nie może pozostawiać barwnika na rękach podczas używania,
h) ilość: 1020 rolek.
6) Słupka betonowego zaporowego o poniższych parametrach:
a) wysokość (cm) 80-100,
b) średnica górna (cm) 20-30,
c) średnica dolna (cm) 35-45,
d) waga około (kg): 100,
e) materiał: kamień płukany,
f) kolorystyka: kamień rzeczny,
g) ilość: 60 sztuk.
7) Blokady parkingowej o poniższych parametrach:
a) materiał: wykonana z profilu i rury stalowej ocynkowana i lakierowana proszkowo, odporna na korozje, w czerwone paski z foli odblaskowej,
b) TYP: Litera U,
c) wysokość (cm) : 60-70,
d) szerokość (cm): 35-45,
e) mocowanie: do podłoża, wyposażone w kotwy stalowe,
f) wyposażona w odbój gumowy zapobiegający uszkodzeniu blokady,
g) wyposażona: kłódka z kluczem (sposób zamknięcia),
h) ilość: 15 sztuk.
8) Odbojnicy parkingowej na słup oświetleniowy o poniższych parametrach:
a) wysokość 900-1000 mm (licząc od podłoża),
b) średnica 60,3 mm,
c) wymiar 500x500 mm,
d) grubość stopy 6-8 mm,
e) kolorystyka: żółto-czarna, ocynkowana ogniowo, możliwe lakierowanie według RAL,
f) montaż nawierzchniowy,
g) grubość powłoki min 60 µm,
h) wytrzymałość temperaturowa -56 st. C,
i) wyposażona w 4 otwory montażowe o średnicy 10mm (wraz z elementami mocującymi) w każdej stopie montażowej,
j) konstrukcja dwudzielna, która umożliwia montaż przy istniejących już słupach oświetleniowych,
k) ilość 6 sztuk.
6. Druga część zamówienia obejmuje dostawę:
1) Znak informacyjny „GDY …” o poniższych parametrach:
a) wymiary: wys. 75cm x szer. 60cm,
b) treść naniesiona na folię nie odblaskową,
c) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,
d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,
e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku,
f) ilość: 16 sztuk.
2) Znak informacyjny „Nagły uskok” o poniższych parametrach:
a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak C-3 „Nagły uskok”,
b) kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm,
c) treść naniesiona na folię odblaskową,
d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,
e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,
f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,
g) ilość: 2 sztuki.
3) Znak informacyjny „Pale” o poniższych parametrach:
a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak C-4 „Pale”,
b) kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm,
c) treść naniesiona na folię odblaskową,
d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,
e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,
f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,
g) ilość: 2 sztuki.
4) Znak informacyjny „Doskonała jakość wody w kąpielisku” o poniższych parametrach:
a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476),
b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm,
c) treść naniesiona na folię odblaskową,
d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,
e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,
f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,
g) ilość: 1 sztuka.
5) Znak informacyjny „Dobra jakość wody w kąpielisku” o poniższych parametrach:
a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476),
b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm,
c) treść naniesiona na folię odblaskową,
d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,
e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,
f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,
g) ilość: 1 sztuka.
6) Znak informacyjny „Dostateczna jakość wody w kąpielisku” o poniższych parametrach:
a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476),
b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm,
c) treść naniesiona na folię odblaskową,
d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,
e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,
f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,
g) ilość: 1 sztuka.
7) Znak „Kąpiel zabroniona” o poniższych parametrach:
a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak A-1 „Kąpiel zabroniona”,
b) kształt okrągły o średnicy 40 cm,
c) treść naniesiona na folię odblaskową,
d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,
e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,
f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,
g) ilość: 2 sztuki.
8) Znak „Kąpiel zabroniona - szlak żeglowny” o poniższych parametrach:
a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak A-2 „Kąpiel zabroniona- szlak żeglowny”,
b) kształt okrągły o średnicy 40 cm,
c) treść naniesiona na folię odblaskową,
d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,
e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,
f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,
g) ilość: 2 sztuki.
9) Znak „Nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi” o poniższych parametrach:
a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak B-2 „Nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”,
b) kształt okrągły o średnicy 40 cm,
c) treść naniesiona na folię odblaskową,
d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,
e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,
f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,
g) ilość: 2 sztuki.
10) Znak „Zakaz zatrzymywania się” o poniższych parametrach:
a) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 170 nr 1393 z późn. zm.), znak B-36 „Zakaz zatrzymywania się”
b) kształt okrągły o średnicy 40-45 cm,
c) znak na blasze giętej ocynkowanej (grubość 1,25mm) z zaokrąglonymi krawędziami,
d) tył znaku dodatkowo pomalowany proszkowo,
e) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz),
f) bez uchwytów mocujących do słupków,
g) ilość: 5 sztuk.
11) Znak „Zakaz wprowadzania psów” o poniższych parametrach:
a) wymiary: wysokość 300-400 mm, szerokość 200-300 mm,
b) materiał: lekkie i trwałe tworzywo PCV o grubości 2,5-3mm,
c) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr),
d) zastosowanie na zewnątrz,
e) mocowanie na opaskę zaciskową lub śruby fi 6 mm,
f) ilość: 5 sztuk.
12) Znak „Obiekt monitorowany” zgodnie z przepisami RODO o poniższych parametrach:
a) wymiary: wysokość 150-250 mm, szerokość 300-350 mm,
b) materiał: trwałe tworzywo PCV o grubości 2-3mm,
c) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr),
d) zastosowanie na zewnątrz,
e) ilość: 5 sztuk.
13) Znak „Regulamin obiektu NSR” o poniższych parametrach:
a) wymiary: wysokość 800-900 mm, szerokość 500-600 mm,
b) materiał: blacha ocynkowana, z tyłu malowana proszkowo, o grubości od 0,6-0,8mm,
c) naniesiony trwały nadruk odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr),
d) ilość: 2 sztuki,
e) treść regulaminu zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy.
7. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości produktów, o których mowa w ust. 5 i 6.
8. Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w ust. 5 i 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
9. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 5 realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie.
10. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 6 zostanie zrealizowany jednorazowo, nie później niż do dnia 01 czerwca 2019 r.
11. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia dla I części zamówienia:
1) dostawy przedmiotu zamówienia o których mowa w ust. 5 pkt. 1)-8) realizowane będą w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia złożonego przez Zamawiającego zamówienia /zgłoszenie mailem lub faksem/. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarcza w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do:
a) hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 1), 2) – 4 szt., 3) – 6 worków, 4) – 20 litrów (1 op.),
5) – 20 rolek,
b) siedziby Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 2) – 50 szt., oraz 5) – 1000 rolek,
c) Ośrodek Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 3) – 7 worków oraz 4) – 20 litrów (1 op.),
d) Stadion Miejski przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni – dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 6), 7) oraz 8).
2) Zamawiający każdorazowo dokona odbioru dostarczonej partii towaru,
3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze,
4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni tj. 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawą nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30,
5) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy,
6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi,
7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.
8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii dostarczonego towaru, liczony od daty dostawy poszczególnych partii towaru.
12. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia dla II części zamówienia:
1) dostawa przedmiotu zamówienia z wykonanym nadrukiem zgodnie z przekazanym projektem lub właściwym Rozporządzeniem, o których mowa w ust. 6 pkt. 1)-13) zrealizowana będzie w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia i przekazania projektu lub wskazania właściwego znaku z Rozporządzenia przez Zamawiającego Wykonawcy drogą elektroniczną potwierdzonego mailem lub faksem przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do:
a) przystani jachtowej Marina Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 6 pkt. 1)-9),
b) Narodowy Stadion Rugby przy ul. Górskiego 10 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 6 pkt. 10)-13).
2) Zamawiający dokona odbioru dostarczonego towaru,
3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze,
4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni tj. 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawą nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30,
5) wykaz osób upoważnionych do złożenia zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisania i odbioru faktury w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy,
6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi,
7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.
8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony od daty dostawy towaru.
13. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.
15. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub obie części zamówienia.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
19. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sport

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się