Sporządzenie ekspertyzy technicznej pożarowo-budowlanej budynków Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. i Słubicach

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (Przelew 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (TAK/NIE))
Dodatkowe koszty (Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają Wykonawcę, proszę potwierdzić (TAK/NIE))
Uprawnienia (Proszę o załączenie uprawnień w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia)
offer_value (Wartość oferty)
Akceptacja warunków treści umowy (Proszę potwierdzić (TAK/NIE))
Przedmiot zamówienia powinien zawierać oszacowanie kosztów obejmujących wykonanie prac określonych w ekspertyzie (Proszę potwierdzić (TAK/NIE))

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.04.2019 | 07:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt p. poż.
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się