Usługa z zakresu gospodarki leśnej polegająca na usuwaniu skutków pożarzyska w oddziałach leśnych Nadleśnictwa Świętoszów

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania
i zrywki drewna oraz wycinaniu podszytów i podrostów w cięciach rębnych na powierzchniach spaleniska w oddziałach leśnych 133dx, 113a, 94a, 94c, 93i, 94b Nadleśnictwa Świętoszów.
3.2 Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3 Każdy Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej terenów, na których będzie świadczona usługa:
a) m. Świętoszów – 15.04.2019r. – godz. 8.00 – ul. Saperska 2 – przed biurem przepustek (bud. nr 39);

UWAGA:
Na terenie administrowanym przez 43 WOG Świętoszów obowiązuje system przepustek na wejście i wjazd na teren jednostek . Osoby chcące wziąć udział w wizji lokalnej powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki i brak możliwości przebywania na terenach na których świadczona będzie usługa bez uzyskania zgody administratora.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się