Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: zad. 1 - Tworzymy kulturę w Ochojcu zad. 2 - Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni zad. 3 - Festyn Dni Wielopola 2019 zad. 4 - Kulturalny Zamysłów – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę zad. 5 - Spotkanie integracyjne z seniorami 2019 zad. 6 - Festyn dzielnicowy – Majówka 2019 zad. 7 - Północ – dzielnica aktywnego wypoczynku zad. 8 - Festyn rodzinny dzielnicy Smolna zad. 9 – Rozśpiewany Radziejów – cykl imprez artystycznych promujących kulturę „wysoką” zad. 10 – Fungopolis – miasto grzybów zwalczających smog! Edukacyjny plac zabaw zad. 11 – Tak dla Boguszowic Starych – integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego
w okresie od maja do grudnia 2019 r. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1.
„Tworzymy kulturę w Ochojcu”
Typ wydarzenia: impreza plenerowa o charakterze kulturalnym.
Termin wydarzenia: czerwiec/lipiec 2019 r. (wydarzenie jednodniowe) w godzinach 15.30-22.00. Wykonawca o dokładnej dacie wydarzenia zostanie poinformowany na trzy tygodnie przed realizacją.
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – boisko przy ul. Cystersów 34 w Ochojcu.

1. Zapewnienia i wydania poczęstunku dla 300 osób, składającego się z:
- kołacza z serem lub makiem – w ilości ok. 150g na osobę,
- kawy rozpuszczalnej – w ilości 1 saszetka/250ml na osobę,
- herbaty czarnej w saszetkach – w ilości 250 ml na osobę,
- sztućców (łyżeczek i mieszadełek), tacek tekturowych o wymiarach min. 13cm x 20cm, jednorazowych kubków dostosowanych do ciepłych napojów, serwetek papierowych, cukru
w opakowaniach jednorazowych, mleczka do kawy o gramaturze ok. 10g w ilości dostosowanej do liczby uczestników wydarzenia.
2. Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia oprawy muzycznej o charakterze biesiadnym z muzyką „na żywo”. Oprawa muzyczna ma obejmować występy o łącznym czasie co najmniej 4 godziny, w tym 60-minutowy programem kabaretowym (plus ewentualne bisy). Wykonawca ma zapewnić osobę prowadzącą wydarzenie przez cały czas trwania imprezy.
3. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.

Zadanie 2.
„Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni”
Typ wydarzenia: impreza plenerowa o charakterze kulturalnym.
Termin wydarzenia: 15, 17 i 18 sierpnia 2019 r.
Miejsce: teren przy skrzyżowaniu ul. Podmiejska i św. Maksymiliana.

W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest :
a) w dniu 15 sierpnia 2019 r., w godzinach 14.00-22.00 do:
1. Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia programu muzycznego z muzyką „na żywo” o charakterze biesiadnym o łącznym czasie występów min. 2 godziny (plus ewentualne bisy).
2. Zapewnienia usługi didżejskiej wykonywanej przez co najmniej dwie osoby o łącznym czasie występów min. 6 godziny (plus ewentualne bisy).
3. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
4. Zapewnienia obsługi akustycznej wydarzenia zgodnej z riderem technicznym artystów występujących podczas wydarzenia.
5. Zapewnienia ochrony osób i mienia przez co najmniej 4 pracowników profesjonalnej ochrony przez cały okres wydarzenia.
6. Zapewnienia 4 szt. namiotów wraz z transportem, montażem i demontażem o wymiarach co najmniej 12m x 6m wysokość szczytu 3,10m z oświetleniem (minimum 3 punkty świetlne) wraz z 60 kompletami ławostołów o wymiarach co najmniej 2,20cm x 50cm..

b) w dniu 17 sierpnia 2019 r., w godzinach 14.00-22.00 do:
1. Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia programu muzycznego z muzyką „na żywo” wzbogacającego program artystyczny składającego się z występu co najmniej 2 artystów znanych ze Śląskiej Listy Przebojów o łącznym czasie trwania min. 3 godziny.
2. Zapewnienia muzyki mechanicznej o charakterze biesiadnym o łącznym czasie trwania 2 godzin.
3. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
4. Zapewnienia obsługi akustycznej wydarzenia zgodnej z riderem technicznym artystów występujących podczas wydarzenia.
5. Zapewnienia ochrony osób i mienia, przez co najmniej 4 pracowników profesjonalnej ochrony przez cały okres wydarzenia.
6. Zapewnienia 4 szt. namiotów wraz z transportem, montażem i demontażem o wymiarach co najmniej 12m x 6m, wysokość szczytu 3,10m z oświetleniem (minimum 3 punkty świetlne) wraz z 60 kompletami ławostołów o wymiarach co najmniej 2,20cm x 50cm.
7. Zapewnienia min. 5 minutowego, kolorowego pokazu pirotechniczne z podkładem muzycznym na zakończenie imprezy artystycznej oraz dopełnienia wszelkich formalności dotyczących zezwolenia na przeprowadzenie pokazu.

c) w dniu 18 sierpnia 2019 r., w godzinach 13.00-22.00 do:
1. Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia programu muzycznego z muzyką „na żywo” wzbogacającego program artystyczny składającego się z występu co najmniej 1 artysty (innego niż artysta występujący w dniu 17 sierpnia) znanego ze Śląskiej Listy Przebojów o łącznym czasie trwania min. 1,5 godziny.
2. Zapewnienia muzyki mechanicznej o charakterze biesiadnym o łącznym czasie trwania 3,5 godzin.
3. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
4. Zapewnienia obsługi akustycznej wydarzenia zgodna z riderem technicznym artystów występujących podczas wydarzenia.
5. Zapewnienia ochrony osób i mienia, przez co najmniej 4 pracowników profesjonalnej ochrony przez cały okres wydarzenia.
6. Zapewnienia 4 szt. namiotów wraz z transportem, montażem i demontażem o wymiarach co najmniej 12m x 6m, wysokość szczytu 3,10m z oświetleniem (minimum 3 punkty świetlne) wraz z 60 kompletami ławostołów o wymiarach co najmniej 2,20cm x 50cm.

Zadanie 3.
„Festyn Dni Wielopola 2019”
Typ wydarzenia: impreza plenerowa o charakterze kulturalnym.
Termin wydarzenia: 13-14 lipca 2019 r.
Miejsce: teren OSP Wielopole.

W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest:
a) w dniu 13 lipca 2019 r., w godzinach: 16.00-24.00 do:
1. Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia oprawy muzycznej bądź usługi didżejskiej o łącznym czasie występów min. 5 godziny.
2. Zapewnienie przez cały czas trwania wydarzenia usługi konferansjerskiej o łącznym czasie min. 5 godzin.
3. Zapewnienia 60-minutowego (plus ewentualne bisy) występu z muzyką „na żywo” wraz z programem kabaretowym artysty ze Śląskiej Listy Przebojów o ugruntowanej pozycji artystycznej, medialnej, posiadającego w dorobku udział w produkcjach telewizyjnych lub transmitowanych przez telewizję TVS.
4. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
5. Organizacji 2-godzinnych animacji i konkursów dla dzieci przez 2 animatorów.
6. Zapewnienia poczęstunku dla 200 osób, przy założeniu, że jedna wydawana porcja ma obejmować:
- grochówkę 200-250ml na osobę,
- pieczywo chleb pszenny lub bułka do wyboru – w ilości 150g na osobę,
- kołacz z serem lub makiem – w ilości ok. 150g na osobę,
- napój o pojemności 500ml
- sztućce (łyżka, łyżeczka), tacki tekturowe o wymiarach min. 13cm x 20cm, pojemnik okrągły o pojemności 250ml, serwetki papierowe dostosowane do liczby uczestników wydarzenia.
7. Zorganizowania funkcjonującej przez 4 godziny strefy dla dzieci, obejmującej 2 urządzenia dmuchane o wymiarach co najmniej 6m x 6m, które mają mieć aktualne certyfikaty sprawności i bezpieczeństwa. Korzystanie z urządzeń powinno być bezpłatne. Wykonawca ma zapewnić opiekuna strefy.

b) w dniu 14 lipca 2019 r., w godzinach: 16.00-22.00 do:
1. Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia oprawy muzycznej z muzyką „na żywo” lub usługą didżejską o łącznym czasie występów min. 4 godziny
2. Zapewnienia usługi konferansjerskiej przez cały czas trwania wydarzenia o łącznym czasie min. 4 godzin.
3. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
4. Zorganizowania funkcjonującej przez 3 godziny strefy dla dzieci, obejmującej 2 urządzenia dmuchane o wymiarach co najmniej 6m x 6m, które mają aktualne certyfikaty sprawności
i bezpieczeństwa. Korzystanie z urządzeń mają być bezpłatne. Wykonawca ma zapewnić opiekuna strefy.

Zadanie 4.
„Kulturalny Zamysłów - integracja mieszkańców przez sport i kulturę”
Typ wydarzenia: impreza plenerowa o charakterze kulturalnym.
Termin wydarzenia: 7 lipca 2019 r., 12 października 2019 r., 6 grudnia 2019 r., 7 grudnia 2019 r., listopad/grudzień 2019 r. (wydarzenie jednodniowe, o dokładnej dacie tego wydarzenia Wykonawca zostanie poinformowany na trzy tygodnie przed realizacją)

a) 7 lipca 2019 r. w godzinach 16.00-22.00, miejsce: ul. Pełczyńskiego
W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia 70-minutowego (plus ewentualne bisy) występu zespołu disco z muzyką „na żywo” o ugruntowanej pozycji artystycznej, medialnej, wysokiej rozpoznawalności lub usługi didżejskiej
2. Zapewnienia 60-minutowego (plus ewentualne bisy) występu zespołu z muzyką „na żywo”, wykonującego repertuar dla dzieci.
3. Zapewnienia 70-minutowego (plus ewentualne bisy) występu z muzyką „na żywo” artysty ze Śląskiej Listy Przebojów o ugruntowanej pozycji artystycznej, medialnej, posiadającego w dorobku udział w produkcjach telewizyjnych lub transmitowanych przez telewizję TVS.
4. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
5. Zapewnienia atestowanej sceny z zadaszeniem oraz techniką sceniczną tj. oświetleniem i nagłośnieniem dostosowanym do riderów technicznych wykonawców.
6. Zorganizowania funkcjonującej przez 4 godziny strefy dla dzieci, obejmującej 2 urządzenia dmuchane o wymiarach co najmniej 6m x 6m oraz urządzenia dmuchanego odzwierciedlającego boisko do piłki nożnej o wym. co najmniej 10m x 8m. Urządzenia mają mieć aktualne certyfikaty sprawności i bezpieczeństwa. Korzystanie z urządzeń ma być bezpłatne. Wykonawca ma zapewnić opiekuna strefy.
7. Organizacji 3-godzinnych animacji i konkursów dla dzieci przez 3 animatorów.
8. Zapewnienia nagród rzeczowych dla dzieci uczestniczących w konkursach o łącznej wartości 500 zł.
9. Zapewnienia usługi konferansjerskiej podczas trwania całego wydarzenia.
10. Zapewnienia ochrony osób i mienia, przez co najmniej 4 pracowników profesjonalnej ochrony przez cały okres wydarzenia.
11. Zapewnienia namiotu/ów z ławo-stołami dla 250 osób wraz z transportem, montażem i demontażem na czas wydarzenia.
12. Zabezpieczenia 3 toalet przenośnych z umywalkami, wyposażonych w papier toaletowy. Usługa ma obejmować transport, montaż i demontaż wraz z serwisem.

b) 12 października 2019 r. w godzinach 16.00-22.00, miejsce: ul. Pełczyńskiego
W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia 5-godzinnej (plus ewentualne bisy) oprawy muzycznej z muzyką „na żywo” o charakterze biesiadnym.
2. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
3. Zapewnienia atestowanej sceny oraz techniki sceniczną tj. oświetleniem, nagłośnieniem dostosowanym do riderów technicznych wykonawców.
4. Zapewnienia hali namiotowej o wymiarach 15m x 20m z ławo-stołami dla 200 osób wraz transportem, montażem i demontażem na czas wydarzenia.
5. Zabezpieczenia 3 toalet przenośnych z umywalkami, wyposażonych w papier toaletowy. Usługa ma obejmować transport, montaż i demontaż wraz z serwisem.

c) 6 grudnia 2019 r. w godzinach 16.00-22.00, miejsce: teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, ul. Wodzisławska 123
W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienie 3 występów artystycznych o tematyce świątecznej skierowanym dla dzieci.
2. Zapewnienia paczek świątecznych dla dzieci o łącznej wartości 2.500 zł zawierających słodycze, owoce. Ilość paczek zostanie podana na tydzień przed wydarzeniem.

d) 7 grudnia 2019 r. w godzinach 16.00-22.00, miejsce: teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, ul. Wodzisławska 123
W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Przygotowania i wydania posiłku dla 100 osób, przy założeniu, że jedna porcja ma obejmować:
- ryba – w ilości 100g/porcji na osobę,
- ziemniaki – w ilości 100g/porcji na osobę,
- kawa – w ilości 250ml na osobę,
- herbata - w ilości 250ml na osobę,
- sok – w ilości 250ml na osobę,
- ciasto – w ilości 1 szt. na osobę,
- sztućce wraz z zastawą, serwetki papierowe, cukier w opakowaniach jednorazowych, mleczka do kawy o gramaturze ok. 10g w ilości dostosowanej do liczby uczestników wydarzenia.
2. Zapewnienia 2-godzinnej oprawy muzycznej o charakterze świątecznym.

e) listopad/grudzień 2019 r. (wydarzenie jednodniowe) miejsce: polana w Lesie Nacyńskim
W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia stoiska grillowego i wydania 100 szt. kiełbasy grillowej,
przy założeniu, że 1 porcja ma obejmować:
- 1 pieczoną kiełbasę grillową o wadze min. 150-200g na osobę,
- pieczywo chleb pszenny lub bułka do wyboru – w ilości 150g na osobę,
- sztućce (widelec, nóż), tacki tekturowe o wymiarach min. 13cm x 20cm, serwetki papierowe, musztarda, ketchup w ilości dostosowanej do liczby uczestników wydarzenia,
- dopełnienia wszelkich formalności dotyczących zezwolenia na organizację stoiska grillowego od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Rybnik) z siedzibą w Rybniku.

Zadanie 5.
„Spotkanie integracyjne z seniorami 2019”
Typ wydarzenia: impreza o charakterze kulturalnym.
Termin wydarzenia: grudzień 2019 r. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i godzinie wydarzenia na miesiąc przed realizacją.
Miejsce: dom przyjęć „Iwona” w Radziejowie.

W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Przygotowania i wydania posiłku dla 55 osób, przy założeniu, że jedna porcja
ma obejmować:
- ryba – w ilości 100g/porcji na osobę,
- ziemniaki – w ilości 100g/porcji na osobę,
- barszcz (250ml) z krokietem (75g) na osobę,
- kawa – w ilości 250ml na osobę,
- herbata - w ilości 250ml na osobę,
- sok – w ilości 250ml na osobę,
- kompot z suszu – w ilości 250ml na osobę,
- makówka – w ilości 120ml na osobę,
- moczka – w ilości 120ml na osobę,
- ciasto – w ilości 1 szt. na osobę,
- sztućce wraz z zastawą, serwetki papierowe, cukier w opakowaniach jednorazowych, mleczka do kawy o gramaturze ok. 10g w ilości dostosowanej do liczby uczestników wydarzenia.
4. Zapewnienia paczek świątecznych dla seniorów nieuczestniczących w wydarzeniu o łącznej wartości ok. 500 zł zwierających kawę, słodycze, owoce. Liczba paczek zostanie podana na tydzień przed wydarzeniem. Paczki zostaną przekazane seniorom przez Radę Dzielnicy Radziejów.

Zadanie 6.
„Festyn dzielnicowy – Majówka 2019 r.”
Typ wydarzenia: impreza plenerowa o charakterze kulturalnym.
Termin wydarzenia: maj 2019 r. (wydarzenie jednodniowe), w godzinach 16.00-22.00. Wykonawca
o dokładnej dacie zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed realizacją.
Miejsce: Parking przy parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Rybniku-Popielowie.

W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia oprawy muzyczno-artystycznej o charakterze biesiadno-tanecznym i musicalowo-operetkowym z muzyką „na żywo” o łącznym czasie trwania 4,5 godziny (plus ewentualne bisy).
2. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.

Zadanie 7.
„Północ – dzielnica aktywnego wypoczynku”
Typ wydarzenia: impreza plenerowa o charakterze kulturalnym.
Termin wydarzenia: czerwiec 2019 r., wrzesień 2019 r. grudzień 2019 r. (Wykonawca o dokładnej dacie wydarzenia planowanego na czerwiec i grudzień zostanie poinformowany na trzy tygodnie przed realizacją).

a) czerwiec 2019 r., miejsce: lokal mieszczący się na terenie Rybnika mogący pomieścić 100 osób
Kwestie związane z zapewnieniem lokalu należą do obowiązków Wykonawcy, który również poniesie koszty rezerwacji i wynajęcia lokalu.
W zakresie czerwcowego programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia oprawy muzycznej o charakterze biesiadnym z muzyką „na żywo” o łącznym czasie występów min. 3 godziny.
2. Zapewnienia obsługi akustycznej zgodnej z riderem technicznym artysty.
3. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
4. Zapewnienia poczęstunku dla 100 osób, przy założeniu, że 1 porcja ma obejmować:
- 1 pieczoną kiełbasę grillową o wadze min. 150-200g na osobę,
- pieczywo chleb pszenny lub bułka do wyboru – w ilości 150g na osobę,
- sztućce (widelec, nóż), tacki tekturowe o wymiarach min. 13cm x 20 cm, serwetki papierowe, musztarda, ketchup w ilości dostosowanej do liczby uczestników wydarzenia.

b) wrzesień 2019 r. miejsce: stadion lekkoatletyczny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rybniku
W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia oprawy muzycznej z muzyką „na żywo”
o charakterze biesiadnym w wykonaniu 2 zespołów muzycznych przebojów o ugruntowanej pozycji artystycznej, medialnej, posiadających w dorobku udział w produkcjach telewizyjnych lub transmitowanych przez telewizję TVS oraz usługi didżejskiej o łącznym czasie występów min.
7 godziny.
2. Zapewnienia usługi konferansjerskiej przez cały czas wydarzenia.
3. Zapewnienia sceny z zadaszeniem o wymiarach 6m x 6m x 5m.
4. Zapewnienia techniki scenicznej. tj. oświetlenia i nagłośnienia o wymiarach dostosowanych do riderów technicznych wykonawców.
5. Zapewnienia 3 namiotów wraz z ławostołami dla 250 osób oraz 1 namiotu dla 50 osób wraz
z transportem, montażem i demontażem na czas wydarzenia
6. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
7. Zorganizowania funkcjonującej przez 4 godziny strefy dla dzieci, obejmującej 3 urządzenia dmuchane o wymiarach co najmniej 6m x 6m, które mają mieć aktualne certyfikaty sprawności
i bezpieczeństwa. Korzystanie z urządzeń ma być bezpłatne. Wykonawca ma zapewnić opiekuna strefy.
8. Zorganizowania funkcjonującej przez dwie godziny windy balonowej, usytuowanej na płycie boiska. Korzystanie z urządzenia ma być bezpłatne. Wykonawca ma zapewnić opiekuna strefy.
9. Zapewnienia 2 godzinnych bezpłatnych animacji dla dzieci (malowanie twarzy przez 2 animatorów, przejażdżka kucykami dla dzieci). Wykonawca ma zapewnić opiekuna strefy.
10. Zapewnienia opieki medycznej przez cały czas realizacji wydarzenia.
11. Organizacja pokazu samochodu lub/i motoru uczestniczącego w amatorskich wyścigach. Uczestniczy wydarzenia będą mogli wsiąść na motor bądź też do samochodu i zobaczyć go od środka. Wykonawca ma zapewnić opiekuna strefy.
12. Zapewnienia poczęstunku dla 500 dzieci, przy założeniu, że 1 porcja ma obejmować:
- popcorn w ilości 200g na osobę,
- wata cukrowa na osobę.
13. Zapewnienia nagród konkursowych dla dzieci:
- 50 szt. 100g czekolad mlecznych,
- 1 kg cukierków twardych, pakowanych każdy osobno w folii
- 100 szt. 30-50g wafelków w polewie czekoladowej.
14. Projekt i druk plakatów promujących wydarzenie w ilości 30 szt. i formacie A2 oraz talonów dla dzieci na popcorn i watę cukrową w ilości 1000 szt. w formacie A6. Projekt powinien zostać wykonany w formacie JPG, celem możliwość zamieszczę go do na stronach internetowych przez Radę Dzielnicy. Wydrukowane plakaty należy dostarczyć Radzie Dzielnicy Północ na dwa tygodnie przed wydarzeniem.

c) grudzień 2019 r., miejsce: lokal mieszczący się na terenie Rybnika mogący pomieścić 100 osób
Kwestie związane z zapewnieniem lokalu należą do obowiązków Wykonawcy, który również poniesie koszty rezerwacji i wynajęcia lokalu.
W zakresie grudniowego programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia oprawy muzycznej o charakterze biesiadnym z muzyką „na żywo” o łącznym czasie występów min. 3 godziny
2. Zapewnienia obsługi akustycznej zgodnej z riderem technicznym artysty.
3. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
4. Zapewnienia poczęstunku dla 100 osób, przy założeniu, że 1 porcja ma obejmować:
- krokiet z kapustą i grzybami – w ilości 100-150g na osobę,
- barszcz – w ilości 250ml na osobę,
- kawa rozpuszczalna – w ilości 250ml na osobę,
- ciastko – w ilości 1 szt. na osobę,
- wędliny – w ilości 3 plastrów na osobę,
- ser – w ilości 3 plastry na osobę,
- ogórek kiszony – w ilości 50-100g na osobę,
- sztućce (łyżeczki, widelec, nóż, mieszadełka), tacki tekturowe o wymiarach min. 13cm x 20 cm, jednorazowych kubków dostosowanych do ciepłych napojów, serwetki papierowe, cukru
w opakowaniach jednorazowych, mleczka do kawy o gramaturze ok. 10g w ilości dostosowanej do liczby uczestników wydarzenia.

Zadanie 8.
„Festyn na Smolnej”
Typ wydarzenia: impreza plenerowa o charakterze kulturalnym.
Termin wydarzenia: 25 maja 2019 r. w godzinach: 16.00-22.00.
Miejsce: teren zielony przy bloku Smolna 27.

W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1.Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia oprawy muzycznej z muzyką „na żywo” w wykonaniu artystów, zespołów muzycznych o łącznym czasie występów min. 4 godziny wraz z 60-minutowym programem kabaretowym.
2. Zapewnienie usługi konferansjerskiej podczas trwania całego wydarzenia.
3. Zapewnienia atestowanej sceny o wymiarach 6m x 8m oraz techniki scenicznej. tj. oświetlenia
i nagłośnienia o wymiarach dostosowanych do riderów technicznych wykonawców.
4. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
5. Zabezpieczenia 4 szt. toalet przenośnych z umywalkami, wyposażonych w papier toaletowy. Usługa ma obejmować transport, montaż i demontaż wraz z serwisem oraz jednej toalety dla osób niepełnosprawnych.
6. Zabezpieczenia opieki medycznej (karetka wraz z 4 osobami) w godzinach od 16.00-22.00.
7. Zorganizowania funkcjonującej przez 4 godziny strefy dla dzieci, obejmującej 3 urządzenia dmuchane o wymiarach co najmniej 6m x 6m, które mają mieć aktualne certyfikaty sprawności
i bezpieczeństwa. Korzystanie z urządzeń ma być bezpłatne. Wykonawca ma zapewnić opiekuna strefy.

Zadanie 9.
Rozśpiewany Radziejów – Cykl imprez artystycznych promujących kulturę „wysoką”
Typ wydarzenia: impreza plenerowa o charakterze kulturalnym.
Termin wydarzenia: 12 maja, sierpień/wrzesień, grudzień 2019 r. (Wykonawca o dokładnej dacie wydarzenia planowanego na sierpień/wrzesień oraz grudzień) zostanie poinformowany na trzy tygodnie przed realizacją.
Miejsce: kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Rybniku-Radziejowie, boisko MKS 32 Radziejów, Dom Przyjęć „Iwona”.

a) 12 maja 2019 r. godz. 17:00, miejsce: kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Rybniku-Radziejowie
W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienie 60-minutowego koncertu muzyki sakralnej „na żywo” zespołu wraz solistami o ugruntowanej pozycji artystycznej,
2. Zapewnienia obsługi akustycznej zgodnej z riderem technicznym artysty.
3. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.

b) sierpień/wrzesień 2019 r. (wydarzenie jednodniowe), miejsce: boisko MKS 32 Radziejów
W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia 60-minutowego koncertu (plus ewentualne bisy) z muzyką „na żywo” wokalisty muzyki pop lub country o ugruntowanej pozycji artystycznej, medialnej, wysokiej rozpoznawalności.
2. Zapewnienia 75-minutowego (plus ewentualne bisy) występu co najmniej dwóch zespołów z muzyką „na żywo” wykonujących muzykę popową.
3. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
4. Zapewnienia obsługi akustycznej zgodnej z riderem technicznym artysty.
5. Zorganizowanie konkursu karaoke dla uczestników wydarzenia.

c) grudzień 2019 r., miejsce: Dom Przyjęć „Iwona” w Radziejowie
W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia 60-minutowego koncertu (plus ewentualne bisy) instrumentalno-wokalnego.
2. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
3. Zapewnienia rzutnika wraz z ekranem wyświetlającego tekst utworów wykonywanych podczas wydarzenia wraz z jego montażem, demontażem oraz obsługą.

Zadanie 10.
„Fungopolis – miasto grzybów zwalczające smog! Edukacyjny plac zabaw”
Typ wydarzenia: impreza plenerowa o charakterze kulturalnym.
Termin wydarzenia: 7 lub 14 września 2019 r. - Wykonawca o dokładnej dacie wydarzenia zostanie poinformowany na trzy tygodnie przed realizacją
Miejsce: teren przy targowisku; koło torów Boguszowice-Osiedle.

W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia atestowanej sceny z zadaszeniem oraz techniką sceniczną tj. oświetleniem
i nagłośnieniem dostosowanym do riderów technicznych wykonawców.
2. Zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia energetycznego sceny, gwarantującego przeprowadzenie prób i realizację koncertów oraz zapewnienie elektryka w trakcie imprezy.
3. Zabezpieczenia 3 toalet przenośnych z umywalkami, wyposażonych w papier toaletowy. Usługa
ma obejmować transport, montaż i demontaż wraz z serwisem oraz jednej toalety dla osób niepełnosprawnych.
4. Zapewnienia ochrony osób i mienia przez co najmniej 5 pracowników profesjonalnej ochrony przez cały okres wydarzenia.
5. Zapewnienia namiotu/ów z ławo-stołami dla 500 osób wraz z transportem, montażem i demontażem na czas wydarzenia.
6. Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia 4-godzinnego programu artystycznego, poprzez udział artystów ze Śląskiej Listy Przebojów z muzyką „na żywo” o łącznym czasie występów min. 4 godziny.
7. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.
8. Zapewnienia osoby prowadzącej wydarzenie przez cały czas trwania imprezy.
9. Organizacji 3-godzinnych animacji i konkursów dla dzieci przez 3 animatorów, w tym zapewnieniu nagród dla aktywnych uczestników animacji o łącznej wartości ok. 500 zł.
10. Organizacja rajdu pieszego i rowerowego dla dzieci i dorosłych, w tym zapewnienia nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów o łącznej wartości ok. 5. 000 zł.

Zadanie 11.
„Tak dla Boguszowic Starych – integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców”
Typ wydarzenia: impreza plenerowa o charakterze kulturalnym.
Termin wydarzenia: 2 czerwca 2019 r. w godzinach: 17.00-22.00.
Miejsce: tereny zielone parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w dzielnicy Boguszowicach Starych.

W zakresie programu Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia oprawy akustycznej podczas wydarzenia w godzinach od 17.00-22.00, zgodnie z riderami technicznymi zespołów występujących podczas wydarzenia.
2. Zapewnienia 75-minutowego (plus ewentualne bisy) występu co najmniej dwóch zespołów z muzyką „na żywo” wykonującego poezję śpiewaną oraz folk.
3. Zawarcia umów z realizatorami wydarzenia, opłacenia kosztów koncertów oraz rozliczenia wszystkich opłat wymaganych z tytułów opłat autorskich, w tym z tytułu tantiem autorskich (ZAiKS), zapewnienia noclegów, wyżywienia, zwrotów kosztów podróży i innych wymagań określonych artystów w ich riderach technicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego w zakresie powyższych zadań dostępne są pod adresem: https://www.rybnik.eu/mieszkaj/aktualnosci/aktualnosc/budzet-obywatelski-wyniki-glosowania/

Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagane cechy niniejszego zamówienia są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników oraz w żaden sposób nie ograniczają dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.04.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Organizacja imprez

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się