Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Browsk w roku 2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, usuwania drzew niebezpiecznych, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu posiadania do wykonania na terenie Nadleśnictwa Browsk w roku 2019. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, usuwania drzew niebezpiecznych, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu posiadania wynikające załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg. czynności. Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”)” Pakiet I - Obręb Browsk– leśnictwa: Pasieki, Olchówka, Lewkowo, Łańczyno; Pakiet II - Obręb Lacka Puszcza– leśnictwa: Rybaki, Krynica, Gnilec; Pakiet III – Obręb Narewka – leśnictwa: Nowosady, Przechody, Jelonka.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Gruszki 10
Narewka 17-220
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk
Gruszki 10
Narewka 17-220
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się