Obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium GIORiN w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium GIORiN w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.
2. Zamówienie zostało podzielone na 15 części:
Część 1 - Pipety sprawdzanie
Część 2 - Pipety wzorcowanie
Część 3 - Termometry cieczowe
Część 4 - Termometry czujnik wewnętrzny wzorcowanie
Część 5 - Termometry czujnik zewnętrzny sprawdzanie
Część 6 - Termometry czujnik zewnętrzny wzorcowanie
Część 7 - Termometry czujnik wewnętrzny sprawdzanie
Część 8 - Termometry niskie temperatury
Część 9 - Termohigrometry czujnik zewnętrzny sprawdzanie
Część 10 - Termohigrometry czujnik wewnętrzny, wzorcowanie
Część 11 - Termohigrometry czujnik zewnętrzny wzorcowanie
Część 12 - Wzorce masy klasa F1
Część 13 - Wzorce masy klasa F2
Część 14 - Wzorce masy klasa E2
Część 15 - Termometry b. niskie temperatury
Obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego, polegająca na wykonaniu przeglądu, konserwacji, adjustacji, wzorcowania lub sprawdzania pipet automatycznych, termometrów oraz wzorców masy będących na wyposażeniu Centralnego Laboratorium GIORiN i laboratoriów wojewódzkich WIORiN, w celu uzyskania dokumentów (świadectw wzorcowania/sprawdzania) będących dowodem zachowania spójności pomiarowej oraz spełnienia odpowiednich specyfikacji dotyczących badań, niezbędnych do dalszego wykorzystywania ww. wyposażenia pomiarowego w bieżącej działalności laboratoriów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się