Powrót

Zawarcie umowy ramowej na udzielenie gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego

» Opis zapytania

Zawarcie umowy ramowej na udzielenie gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

Oferty należy złożyć wyłącznie w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 Warszawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe usługi finansowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się