,,Opracowanie i wydanie: Przewodnika turystycznego „Centralny Szlak Rowerowy Roztocza” i Książki pt. „System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie i wydanie:
I. Przewodnika turystycznego „Centralny Szlak Rowerowy Roztocza”
II. Książki p.t. „System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. “RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 zgodnie z umową grantową Nr PLBU.01.02.00-06-0211/17-00.

Przewodnik turystyczny i książka/publikacje zostaną przygotowane zgodnie z wymogami
i w ścisłej współpracy z Zamawiającym. W zakresie umowy wykonawca zobowiązany będzie do:
I – w ramach opracowania przewodnika:
1) Opracowania autorskiego przewodnika turystycznego ,,Centralny Szlak Rowerowy Roztocza’’, o objętości przewodnika - ok. 200-250 str., 1800 znaków/str.,
2) kompleksowego opracowania merytorycznego, graficznego, kartograficznego, doboru
i dostarczenia zdjęć,
3) wykonania tłumaczenia na język polski i ukraiński,
4) wykonania składu i korekty,
5) wykonania wydruków próbnych do korekty merytorycznej, graficznej i kartograficznej oraz jednego końcowego kompletnego egzemplarza – akceptacja do druku,
6) wydruku przewodnika: Nakład - 15 000 egzemplarzy w trzech wersjach językowych: polskiej – 10 tys. egzemplarzy, ukraińskiej – 2 tys. egzemplarzy, angielskim 3 tys. egzemplarzy,
7) dostawy całości zamówienia do siedziby Zamawiającego.

II – w ramach opracowania książki:
1) Opracowania autorskiego książki pt. „System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie”,
2) opracowania tekstu - ok. 500 str, 1800 znaków/str.,
3) opracowania książki pod redakcją naukową, kartograficzną, graficzną i techniczną,
4) recenzji książki i korekty językowej;
5) wykonania składu i korekty, przygotowania do druku;
6) wykonania wydruków próbnych do korekty merytorycznej, graficznej i kartograficznej oraz jednego końcowego kompletnego egzemplarza – akceptacja do druku;
7) wydruku książki: Nakład - 3000 egzemplarzy;
8) dostawy całości zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne
  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się