Organizacja kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż A, B i C w Łebie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja kąpielisk i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaży „A”, „B” i „C” w Łebie w okresie sezonu letniego 2019 i 2020 roku zgodnie z przepisami:
 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482);
 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 108 ze zmianami);
 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 261 ze zmianami);
 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 roku, poz. 286 ze zmianami)
 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2476);
w następującym zakresie:
1) Kąpielisko centralne przy plaży A w Łebie ma długość 500 mb (200 mb linii brzegowej od zejścia Czarny Staw w kierunku falochronu wschodniego oraz 300 mb linii brzegowej od wysokości obiektu Neptun do zejścia na wysokości ul. Leśnej)
Współrzędne geograficzne wyznaczające kąpielisko:
E17.5535, N54.7685 – E17.5535, N54.7680
E17.5565, N54.7689 – E17.5566, N54.7684
oraz
E17.5581, N54.7692 – E17.5581, N54.7687
E17.5626, N54.7698 – E17.5627, N54.7693
2) Kąpielisko przy plaży B w Łebie ma długość 200 mb, po zachodniej stronie falochronu w Łebie
Współrzędne geograficzne wyznaczające kąpielisko:
E17.5298, N54.7661 – E17.5299, N54.7656
E17.5329, N54.7662 – E17.5329, N54.7659
3) Kąpielisko przy plaży C w Łebie ma długość 200 mb, po stronie wschodniej od plaży A, od wejścia na plażę przy Hotelu Łeba w kierunku wschodnim
Współrzędne geograficzne wyznaczające kąpielisko:
E17.5743, N54.7699 – E17.5745, N54.7694
E17.5774, N54.7702 – E17.5776, N54.7698

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Ochrona
  • Organizacja imprez

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się