Wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach w podziale na 2 części na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach - tworzenia notek/ opisów o ikonach i materiałach nutowych w podziale na 2 części.
Część 1: Wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie – max. liczba opisów 4796.
Część 2: Wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/opisów o ikonach dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie – max. liczba opisów 4795.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Organizacja dokumentów i artykułów biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się