„ Dostawa bloków betonowych o grubości 60 cm oraz wykonanie opracowania dokumentacji ścian ogniowych REI na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. w Pruszkowie przy ulicy Stefana Bryły 6. „

» Opis zapytania

Dostawa bloków betonowych o grubości 60 cm oraz wykonanie opracowania dokumentacji ścian ogniowych REI na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. w Pruszkowie przy ulicy Stefana Bryły 6.
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i ułożenie( przez ułożenie zamawiający rozumie rozładunek bloków i ich przeniesienie na budowane ogrodzenie. Dokładne usytuowanie bloków na ścianie ogrodzenia będzie wykonywane przy pomocy pracowników MZO.), bloków betonowych w celu wykonania części ogrodzenia działki o nr. ew. 29/1 i 17 znajdującej się przy ul. Stefana Bryły 6 w Pruszkowie (siedziba MZO), wzór ogrodzenia jakie Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zawiera zał. nr 6. Zamawiający planuje zakupić i wykonać następujące ściany ogniowe w klasie REI 240:
1) Wykonanie ściany ogniowej REI 240 odcinek ABC w ilości około 100 mb i wysokości 4,0 (4,2) m.
2) Wykonanie ściany ogniowej REI 240 odcinek DE w ilości około 70 mb i wysokości 3,5 (3,6) m.
3) Wykonanie ściany ogniowej REI 240 odcinek FG w ilości około 33mb i wysokości 5,5 (5,4) m.
4) Wykonanie opracowania dokumentacji wykonania ścian ogniowych REI 240 w celu zgłoszenia ich jako roboty budowlane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały konstrukcyjne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się