Sanitarne cięcie drzew wraz z oceną stanu drzewostanu w Biurze Zarządu CBJ

» Opis zapytania

1. Zamówienie dotyczy wykonania sanitarnego przycięcia drzew i krzewów wraz ze zromkowaniem i wywozem na śmietnisko oraz oceną, wydaną na piśmie stanu drzewostanu przy budynku Biura Zarządu CBJ w Lubinie ul. Skłodowskiej - Curie 62.

Uwaga: niezbędny wysięgnik do 15m wysokości.

2. Termin realizacji: 12.04.2019r.

3. Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest wykonanie zadania (podpisany protokół odbioru) oraz opinia przedstawiona na piśmie.

5. Ocena drzewostanu powinna być przeprowadzona przez dendrologa.

6. W celu prawidłowego wykonania zadania konieczna jest wizja lokalna w godzinach od 08:00 do 15:00.

7. Oferta powinna zawierać:
- koszt wycinki oraz wystawienia oceny
- koszt dojazdu
-termin realizacji do 12.04. 2019r.
-warunki płatności: przelew 60 dni*

8.Ofertę w formacie pdf należy dodatkowo załączyć do złożonej oferty w SWZ.

*60- dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu faktury wynika z zobowiązującej nas Uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie terminów płatności w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dział Inwestycji i Remontów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 62, 59-301 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Dział Inwestycji i Remontów


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się