Przetarg nieograniczony na wycinkę i korektę drzew na terenie gminy Słubice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wycinka i korekta drzew na terenie gminy Słubice. Zamówienie podzielone jest na 3 części>

CZĘŚĆ I - wycinka drzew na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew i frezowanie pni.
Zadanie I zamówienia obejmuje usługę polegającą na wycince drzew wyszczególnionych w załączniku Nr 1W (załącznik do siwz), na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych na wyszczególnionych w załączniku Nr 2K (załącznik do siwz) oraz frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem Nr 3F(załącznik do siwz).
Wyrobienie drewna na 40 cm odcinki. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna, złożenie i poukładanie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.
CZĘŚĆ II - wycinka drzew oraz cięcia pielęgnacyjno – techniczne w koronach drzew na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach
Zadanie II zamówienia obejmuje usługę polegającą na wykonaniu cięć sanitarnych i technicznych 40 szt. dębów oraz wycince 7 szt. drzew, zgodnie z załącznikiem Nr C 1
(załącznik do siwz), rosnących na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach.
Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.

CZĘŚĆ III - usunięcie wiatrołomów, drzew rosnących na terenie Parku SOSiR

Zamówienie obejmuje usługę polegającą na usunięciu wywrotów i złomów oraz usunięciu drzew (7 szt. sosny, 1 szt. brzozy) z terenu Parku SOSiR z pozyskaniem drewna w łącznej ilości około 50 m3.
Wyrobienie drewna na 40 cm odcinki. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna, złożenie i poukładanie wg. gatunku, we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Akademicka 1
Słubice 69-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Słubice
ul. Akademicka 1
Słubice 69-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się