Zapytanie poniżej progu - dostawy

» Opis zapytania

Nazwa: długopis plastikowy BASIC
Opis: Kolor długopisu czarny: 1 000 szt., jeden kolor nadruku: złoty jasny
Kolor długopisu biały: 1 000 szt., jeden kolor nadruku: złoty ciemny

Ilość: 2000 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (14 dni od momentu przesłania projektu przez Zamawiającego, proszę potwierdzić.)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.
)
Warunki płatności (14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
offer_value (Wartość oferty)
Akceptacja warunków umowy (Akceptacja warunków realizacji zamówienia zawartych we wzorze umowy, proszę potwierdzić.)
Akceptacja terminu związania ofertą (termin związania złożoną ofertą 30 dni, proszę potwierdzić.)
Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia (Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności koszt materiałów oraz dostawy, proszę potwierdzić.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.03.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się