Usługi utrzymania terenów zieleni miejskiej w mieście Ząbki.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pielęgnację zieleni urządzonej na terenie Miasta Ząbki wraz z utrzymaniem czystości ciągów pieszych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zadbać o estetykę parku, skwerów oraz pasów zieleni przyulicznej poprzez regularne koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów, cięcia pielęgnacyjne drzew oraz nasadzenia ozdobnych roślin sezonowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Utrzymanie czystości ciągów pieszych obejmuje pielenie chwastów, oprysk w celu zapobieganiu zarastaniu chodników oraz zbieraniu i wywożeniu liści w okresie jesiennym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 10
Ząbki 05-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
Ząbki 05-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się