Wykonanie remontu wiaduktu kolejowego w łącznicy kolejowej Okęcie-Kabaty nad ul. Puławską w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu wiaduktu kolejowego w łącznicy kolejowej Okęcie – Kabaty nad ulicą Puławską w Warszawie.
Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.
Przedmiar Robót, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ ma jedynie charakter pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy dokonanie wyceny Przedmiotu Zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych Projektem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się