Posadzenie 56 sztuk drzew gatunku dąb czerwony w Polkowicach

» Opis zapytania

Posadzenie 56 szt. drzew gatunku dąb czerwony o obwodzie pnia 16-18cm na wysokości 100cm, w tym 43 szt. na terenie działki 958/1 ob. Polkowice 2 (ul. Wojska Polskiego) i 13 szt. na terenie działki 994/1 ob. Polkowice 2 (ul. Wojska Polskiego). Nasadzeń należy dokonać pod nadzorem Gminnego Architekta Zieleni UG Polkowice.
Termin nasadzeń 18.04.2019r.

1. Parametry materiałowe:
1.1. Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub jego organów, a sprowadzone z zagranicy muszą spełniać wymogi określone przez Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub jego organ.
1.2. Obwód pnia na wysokości 100cm powinien wynosić 16-18cm. Wysokość drzew 400–500cm. Korona powinna być osadzona na wysokości 2,00-2,20m.
1.3. Bryła korzeniowa nie może być zbyt mała - średnica bryły powinna być 10-12 razy większa od średnicy pnia mierzonej 15cm nad gruntem.
1.4. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i posiadać następujące cechy:
a) system korzeniowy powinien być zwięzły i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie przybyszowe,
b) bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i nieuszkodzona,
c) przewodnik drzew powinien być prosty,
d) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
e) zeszłoroczny przyrost powinien prosto przedłużać przewodnik,
f) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, a pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
g) pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,
h) drzewa powinny mieć właściwy dla gatunku pokrój, równomiernie rozmieszczoną i rozwiniętą koronę.
1.5. Wady niedopuszczalne:
a) silne mechaniczne uszkodzenie roślin w tym: uszkodzenie pąka szczytowego, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
b) martwice i pęknięcia kory,
c) ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe.
1.6. Rośliny powinny pochodzić z produkcji z bryłą korzeniową lub w pojemnikach oraz powinny być minimum 3 razy szkółkowane.

2. Zasady sadzenia drzew
2.1. Drzewa należy sadzić na takiej samej głębokości na jakiej rosły poprzednio w szkółce.
2.2. Doły pod drzewa muszą być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej. Dół sadzeniowy musi być odpowiednio szerszy i głębszy od bryły korzeniowej. Same bryły muszą być posadowione na zagęszczonym mineralnym gruncie rodzimym (stożek o wysokości zapewniającej posadzenie drzewa na takiej samej głębokości na jakiej rosło w szkółce) tak aby umożliwić odpływ wody opadowej spod bryły w głąb profilu glebowego. Dno wykopu należy rozluźnić tak aby wykluczyć możliwość stagnowania wody i gnicia korzeni. Doły sadzeniowe powinny być całkowicie zaprawione ziemią żyzną lub urodzajną.
2.3. Po posadzeniu drzew należy obficie podlać cały system korzeniowy (30-40 l/drzewo).
2.4. Przed posadzeniem złamane lub uszkodzone korzenie należy uciąć. Większą ranę, po cięciu zabezpieczyć fungicydem.
2.5. Ustabilizowanie sadzonych drzew - mocowanie pnia do konstrukcji wsporczej wykonanej z trzech palików z poprzeczkami u góry, wbitych w grunt poza obrys bryły korzeniowej, w odległości 30-40cm od niej. Do pnia i palików należy zamocować taśmy stabilizujące drzewo. Taśmy stabilizujące drzewo powinny być specjalnie do tego przeznaczone aby nie spowodowały otarć kory.
Paliki impregnowane ciśnieniowo powinny mieć średnicę 6-8cm. Wysokość palika uzależniona od wysokości osadzenia korony. Palik musi być zagłębiony w gruncie na min. 1m.
System stabilizujący drzewa nie powinien powodować obdarć kory, rozbicia bryły korzeniowej itp.
2.6. Pnie nowych drzew należy zabezpieczyć przed mechanicznym uszkadzaniem, poprzez zamontowanie specjalnych osłon strefy odziomkowej pni w postaci elastycznych tub z tworzyw sztucznych lub ażurowych kołnierzy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dział Ochrony Środowiska, Rudna, 59-305 Rudna


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dział Ochrony Środowiska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się