Pakiet specjalistyczny pn. gospodarka szkółkarska, nasiennictwo leśne oraz utrzymanie obiektów edukacyjnych w 2019 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące turystyczne zagospodarowanie lasu, prace szkółkarskie oraz nasiennictwo i selekcję, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa w roku 2019. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kolejowa 23
Włoszczowa 29-100
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszczowa
ul. Kolejowa 23
Włoszczowa 29-100
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się