Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem Systemu Kontroli Biletów na terenie Stadionu CWZS „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie (rozruch) Systemu Kontroli Biletów na terenie Stadionu CWZS „Zawisza” przy
ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do siwz pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1) demontaż istniejących sprawdzarek biletów,
2) dostawę i montaż sprawdzarek biletów w istniejących kołowrotach stadionowych,
3) dostawę sprawdzarek mobilnych wraz z ich konfiguracją do współpracy z systemem centralnym,
4) dostawę serwera kontroli systemu wraz z instalacją i konfiguracją oprogramowania,
5) przegląd, regulację i naprawę istniejących kołowrotów stadionowych,
6) modernizację sieci teleinformatycznej (accespointy, switche) i sieci zasilającej elektrycznej,
7) uruchomienie systemu i oprogramowania,
8) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi, użytkowania i konserwacji Systemu Kontroli Biletów,
9) dostarczenie instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji poszczególnych elementów Systemu Kontroli Biletów w języku polskim,
10) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (m. in.: atesty, karty gwarancyjne, protokóły badań i sprawdzeń instrukcje eksploatacji i konserwacji) w języku polskim,
11) serwis Systemu Kontroli Biletów, w okresie rękojmi/gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Automaty vendingowe, biletowe i bankomaty

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się