Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych w podziale na pakiety

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej
,,Pakietami od 1 do 7” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki od nr 2.1 do nr 2.7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się