Wykonanie usługi T-19-1 - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM UKŁADU WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH.

» Opis zapytania

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM UKŁADU WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH Rejonie ZWR Polkowice - zgodnie z załączonym schematem .-1Kpl.
Brak – dokumentacji – jedynie schemat instalacji wentylacji.

Dobranie typu i producenta centralki wentylacyjnej i wentylatora wywiewnego? - O tym decyduje wykonawca instalacji wentylacyjnej (nie sugerujemy producenta, ważna jest dla nas skuteczność ).
Wymagana wizja lokalna w celu dokładnego ustalenia zakresu oraz wymogów technicznych niezbędnych do wykonania usługi
Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej Pani Danuta Stadler Tel. 785 807 293
danuta.stadler@kghmzanam.com

Oferta powinna zawierać:
- termin ważności oferty (minimum 45 dni),
- cenę (netto)- proszę o wliczenie w cenę materiałów wszelkich kosztów dodatkowych np. transport ,atesty itp.
- wymagania płatności: przelew 60 dni od dnia wpływu faktury*,
- termin realizacji od daty otrzymania zamówienia ( żądany termin dostawy 2019-03-01 do 2019-03-15 )
- warunki gwarancji,- ( gwarancje na urządzenia producenta ) -
Wraz z towarem i wykonaniem usługi dostarczyć:• Projekt zabudowy (schemat)
• Instrukcja obsługi
• Certyfikaty na wbudowane materiały
.
Brak w/w dokumentów będzie podstawą do wstrzymania płatności faktury do czasu otrzymania atestów,
* 60-dniowy termin płatności, liczonego od daty wpływu faktury wynika z zobowiązującej nas
Uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie terminów płatności w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Akceptacja warunków zakupu zgodnie załącznikiem druk Z-03/04 w załączeniu.
UWAGA !!!
Protokół z wizji załączyć do postepowania jako załącznik

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się