Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim

» Opis zapytania

- Utrzymanie czystości w parkach, skwerach i zieleńcach (uprzątnięcie alejek i powierzchni parkowych),
- Odchwaszczanie chodników wraz z obrzeżami krawężnikami,
- Utrzymanie czystości stawu w Parku Miejskim i Parku im. A. Mickiewicza,
- Utrzymanie i konserwacja fontann w Parku Miejskim i Parku im. A. Mickiewicza i Parku Kilińskiego
- Okresowe oczyszczanie z glonów stawów w Parku Miejskim i Parku im. A. Mickiewicza.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2019 | 08:45


» Lokalizacja

ul. Zamenhofa
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się