HZR-231-44-19 Budowa umocnień skarp ziemnych przy I i II grupie zbiorników w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym.Plan Inwestycyjny 2019.

» Opis zapytania

Nazwa: HZR-231-44-19 Budowa umocnień skarp ziemnych przy I i II grupie zbiorników w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym.Plan Inwestycyjny 2019.
Opis: HZR-231-44-19 Budowa umocnień skarp ziemnych przy I i II grupie zbiorników w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym.Plan Inwestycyjny 2019.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin wykonania (proszę potwierdzić)
Gwarancja (proszę potwierdzić)
Termin związania ofertą (proszę potwierdzić , zgodnie z pkt.10.1 SIWZ)
Warunki płatności (proszę potwierdzić, zgodnie z § 3 Wzoru Umowy)
Termin realizacji Inwestycji (proszę potwierdzić zgodnie z § 4 Wzoru Umowy)
Gwarancja (Zgodnie z § 12 Wzoru Umowy, proszę potwierdzić)
KRS/CEIDG (Zgodnie z pkt. 1.2 pkt 1 Dz. III SIWZ, proszę załączyć skan)
ZUS/US (Zgodnie z pkt. 1.2. pkt 2 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Wykaz Zamówień/Referencje (Zgodnie z pkt. 1.2. pkt 3 a DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Wykaz Kadry Technicznej/Uprawnienia (Zgodnie z pkt. 1.2. pkt 3 b DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (Zgodnie z pkt. 1.2. pkt 3 a i b DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Zaświadczenie o opłaceniu składek w PIIB dla osób wskazanych w ofercie (Zgodnie z pkt. 1.2. pkt 3 a i b DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Certyfikat ISO (Zgodnie z pkt. 1.2. pkt 4 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Formularz Ofertowy (Zgodnie z pkt. 1.2. pkt 5 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Oświadczenie Wykonawcy (Zgodnie z pkt. 1.2. pkt 6 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Oświadczenie o nietoczącym się pos. upadłościowym (Zgodnie z pkt. 1.2. pkt 7 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Informacje z banków (Zgodnie z pkt. 1.2. pkt 8 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Oświadczenie o dysponowaniu środkami finansowymi (Zgodnie z pkt. 1.2. pkt 9 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Płnomocnictwo lub inny dokument (Zgodnie z pkt. 2. 1 pkt 1 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Kalkulacja ceny ofertowej (Zgodnie z pkt. 2. 1 pkt 2 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zgodnie z pkt. 2. 1 pkt 3 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Oświadczenie o wycenie robót dodatkowych (Zgodnie z pkt. 2. 1 pkt 4 i 5 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Dokument wniesienia wadium (Zgodnie z pkt. 2. 1 pkt 6 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Wykaz Podwykonawców/Oświadczenie (Zgodnie z pkt. 2. 1 pkt 8 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Wykaz Personelu (Zgodnie z pkt. 2. 1 pkt 9 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan)
Umowa Spółki Cywilnej (Zgodnie z pkt. 2. 1 pkt 11 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan, jeśli dotyczy)
Umowa Konsorcjum (Zgodnie z pkt. 1.5 DZ. III SIWZ, proszę załączyć skan, jeśli dotyczy)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Zbiorniki
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

PERN S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się