Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Bircza w 2019 r. - postępowanie drugie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Bircza w 2019r. wykonywane w ośrodku hodowli zwierzyny administrowanym przez Nadleśnictwo Bircza – w obwodach łowieckich nr 178 pk i 160 pk.
2. Zakres usług obejmuje m.in.:
 rozwożenie karmy,
 zrywkę tusz i transport do przechowalni,
 wykonanie, przeglądy i remonty bieżące ambon i prowizorek wolnostojących oraz magazyno –paśników i karmisk.
 preparacja trofeów łowieckich,
 remonty generalne ambon zimowych i letnich
 wykonanie prowizorek wolnostojących oraz stanowisk do polowań zbiorowych,
 remonty i wykonanie lizawek słupowych,
 zabezpieczenie upraw rolnych od szkód łowieckich (grodzenie upraw rolnych siatka, wykonanie grodzeń elektrycznych oraz ich dozór i utrzymanie),
 prace mechaniczne i ręczne związane z przygotowaniem polowania,
 wykonanie i utrzymanie ścieżek podchodowych,
 prace ze zwierzyną padłą,
 rozbiórka starych urządzeń łowieckich.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie niezależne części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części przedstawia załącznik nr 2a i 2b do SIWZ (formularz cenowy oferty).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.02.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Stara Bircza 99
Bircza 37-740
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Bircza
Stara Bircza 99
Bircza 37-740
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się