Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce”

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.08.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap pod adresem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia . Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ePuap w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2019 r. do godz. 10.00.


» Kategoria asortymentowa

  • Audyt i controlling
  • Pozostałe usługi finansowe

» Dane nabywcy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w imieniu której działa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Sląski ul. 3 Maja 16 , 41-200 Sosnowiec


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się