Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2019. Postępowanie II.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa i gospodarki łowieckiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2019. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa i gospodarki łowieckiej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. mają charakter szacunkowy,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Zagórzany 343
Zagórzany 38333
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Gorlice
Zagórzany 343
Zagórzany 38333
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się