Zakup wraz z dostawą preparatów chemicznych dla Sekcji Eksploatacji podległych IZ Sosnowiec

» Opis zapytania

Zakup wraz z dostawą preparatów chemicznych dla Sekcji Eksploatacji podległych IZ Sosnowiec zgodnie z załączonym OPZ oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostępnymi w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego na stronie głównej niniejszej Platformy Zakupowej.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2019 | 12:00


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień, 3 Maja, 7 16 pok.1


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się