Dostawy świeżych warzyw i owoców wykonywane sukcesywnie od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżych warzyw i owoców, których asortyment szczegółowo określono w zestawieniu zamieszczonym w Formularzu –OFERTA-, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający w asortymencie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, wymaga aby:
• dostarczane produkty były dopuszczone do sprzedaży,
• wszystkie dostarczane produkty nosiły nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz opakowaniach jednostkowych,
• dostarczane produkty były pierwszego gatunku,
• dostarczane produkty posiadały certyfikat - handlowy dokument identyfikacyjny.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sukcesywnego dostarczania przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem przez Zamawiającego,
a) częstotliwość dostaw: średnio 2 razy w tygodniu,
b) godziny dostaw: 07:00 – 09:30,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Konwiktorska 3/5
Warszawa 00-217
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
ul. Konwiktorska 3/5
Warszawa 00-217
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się