Dostawa środków chemicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa środków chemicznych w rodzajach i ilościach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ w okresie trwania umowy.

2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do nieodpłatnego :
2.1. dostarczenia i zamontowania w ciągu 7 dni od podpisania umowy, na użyczenie urządzeń dozujących dla poz. 1, 3, 4, 5, 17, 20, 34, 36, 37 w każdym punkcie żywienia Zamawiającego, wg jego wskazań, i tak:
• dozownik z 20m wężem ciśnieniowym WSG2 +pistolet natryskowy (minimum 8 szt)
• pompa dozująca płyn myjący do zmywarki (minimum 4 szt)
• pompa dozująca płyn nabłyszczający do zmywarki (minimum 4 szt)
• dozownik do przygotowywania roztworów roboczych ZMW1 i ZMW3 (minimum 4 szt)
• dozownik dozujący płyn do ręcznego mycia naczyń Easy Dos (minimum 3 szt)
• centralny system dozowania środków chemicznych na 4 produkty chemiczne HN20 (minimum 4 szt)
oraz dla poz. 36 zamontuje w bezpłatne użytkowanie:
• system dozujący – 2 szt (automatyczny system dozowania preparatu proszkowego do zmywarek tunelowych)
2.2. zamontowania:
• dozownik do mydła -28szt
• podajnik na ręczniki papierowe -30szt
• dozownik na rękawiczki jednorazowe – 6 szt
• kosz na środki chemiczne -10 szt
2.3. serwisowania, wykonywania konserwacji i ewentualnej wymiany dostarczonych systemów
dozowania środków chemicznych w czasie do 6 godzin od zgłoszenia. W przypadku braku reakcji
Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi wykonanie usługi i obciążyć Wykonawcę
poniesionymi kosztami.
2.4. odbierania wszystkich pojemników po zużytych środkach chemicznych przy każdej dostawie,
2.5. dostarczenia wraz z pierwszą dostawą planów higieny i przeprowadzenia szkolenia dla personelu odnośnie stosowania chemii profesjonalnej,
2.6. dostarczenia kart charakterystyki środków
2.7. dostarczenia i zamontowania pojemników na ręczniki celulozowe jednorazowe dla poz.22 oraz wymiany pojemników w razie potrzeby w czasie do 6 godzin.
2.8. przeprowadzenia, minimum raz w miesiącu, przeglądu urządzeń dozujących oraz dokonania
niezbędnych napraw tych urządzeń, a w razie awarii -na każde wezwanie. Przegląd potwierdzony kartą serwisową.
2.9. dostarczenia przy pierwszej dostawie środków wzoru karty serwisowej urządzeń dozujących.

3. Zamawiający wymaga:
3.1. dla środków chemicznych wyszczególnionych w zestawieniu w poz. 36 i 37 oryginalnych środków Winterhelter ze względu na zachowanie gwarancji urządzeń (zmywarki do mycia naczyń).

4. Dostawy na koszt dostawcy we wskazane miejsce, według zapotrzebowań tygodniowych.
5. Płatność przelewem do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
6. Zamawiający nie dopuszcza dostawy artykułów niezgodnych z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ks. Piotra Ściegiennego 1
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
ks. Piotra Ściegiennego 1
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.