Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnej – chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni szkolnej – chemia lekka w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:
Część 1 – Urządzenia do przechowywania i przygotowania próbek ciekłych, stałych, gazowych i wody
Część 2 – Zestaw urządzeń do suszenia i ogrzewania próbek laboratoryjnych
Część 3 – Zestaw urządzeń do naważania, mierzenia i wirowania próbek
Część 4 – Zestaw urządzeń do pomiarów i badań w analizie instrumentalnej
Część 5 – Zestaw urządzeń do badań mikrobiologicznych


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.