Dostawa materiałów budowlanych i hydraulicznych

» Opis zapytania

dostawa materiałów budowlanych i hydraulicznych, zgodnie ze specyfikacją dostaw. Wypełnioną specyfikację dostaw należy dołączyć do oferty,
dla Sekcji Eksploatacji Działdowo, Olsztyn, Ełk;
-asortyment i ilości wg załączonej specyfikacji dostaw. Dostawy wg potrzeb Zamawiającego, ilości będą zgłaszane- przesłane na zamówieniu. Realizacja dostaw w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia do dnia 31.12.2019 r. Podane przez zamawiającego ilości w specyfikacji są ilościami szacunkowymi służącymi do wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wymienionego asortymentu w ramach wartości umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości asortymentu określonego w specyfikacji dostaw do umowy, jednakże nie więcej niż do 10% wartości umowy. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych towarów Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
- dostawy opcjonalne - do dnia 31.12.2019r.
- Miejsce dostaw - Sekcja Eksploatacji 13-200 Działdowo ul. Grunwaldzka 49;
Sekcja Eksploatacji Olsztyn, 10-426 Olsztyn ul. Magazynowa 1; Sekcja Eksploatacji 19-300 Ełk, ul Suwalska 2A;
- minimum logistyczne - 200 zł;
- dostawy na koszt wykonawcy;
- dostawy zgodnie ze specyfikacją dołączona do elektronicznego formularza oferty, którą należy wycenić i dołączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Materiały budowlane
  • Narzędzia
  • Metale
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się