Badanie rynku Wykonawców, odnośnie złożenia oferty na dostawę części zamiennej do wygarniacza ślimakowego dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno II w Jaworznie

» Opis zapytania

Departament Zakupów - Biuro Zamówień i Umów przeprowadza badanie rynku celem uzyskania informacji odnośnie możliwości złożenia oferty na dostawę:
ZĘBY KAT.320121 ŚRUBA WYGARNIACZA ŚLIMAKOWEGO SAS 3L OFz-201 w ilości 48 sztuk.

Przystąpienie do niniejszego badania rynku zostanie uznane jako wyraz zainteresowania ze strony Wykonawcy przystąpieniem do ewentualnego postępowania i zamiarem złożenia oferty.

Wykonawców mogących zrealizować przedmiot zamówienia i zainteresowanych udziałem w postępowaniu prosimy o stosowne potwierdzenie poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak"
W miarę możliwości prosimy również o podanie szacunkowej ceny jednostkowej. Następnie proszę przesłać informację w systemie korzystając z opcji "zapisz" i "złóż ofertę" dołączając skan wypełnionego formularza z zakresem zamówienia.

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 11.01.2018 r. do godziny 10:00.

W celu umożliwienia złożenia oferty równoważnej Zamawiający zorganizuje wizję lokalną, w trakcie której Wykonawcy będą mogli zapoznać się z przedmiotem zamówienia.

Wizja lokalna odbędzie się w dniu
2019-01-07 od godz.10:00 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrowni Jaworzno II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej jest Wojciech Dudek
tel. 32 715 26 04e-mail wojciech.dudek@tauron-wytwarzanie.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się