Wyłonienie Wykonawcy w zakresie naprawy klimakonwektorów w budynkach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie naprawy klimakonwektorów w budynkach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę części niezbędnych do wykonania zamówienia, ich wymianę oraz prace instalacyjne. Naprawę należy wykonać zgodnie z pozycjami i zaleceniami ujętymi w załączniku A do SIWZ. Szczegółowy wykaz klimakonwektorów, wskazujący ich typ, liczbę, stan techniczny oraz rozmieszczenie klimakonwektorów w pomieszczeniach znajdujących się poszczególnych budynkach objętych niniejszym zamówieniem, zawiera załącznik A do SIWZ – protokół z przeglądu klimakonwektorów. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie naprawy grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skroplin z klimakonwektorów w 10 salach budynku WZiKS wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. Należy również uwzględnić wymianę filtrów w klimakonwektorach CFD w siedzibie IZiBB.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się