Dostawa części zamiennych do przesiewacza wibracyjnego typu SEWZ_taśma gumowa pyłoszczelna.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w czwartej rundzie zapytania ofertowego.

Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalny upust cenowy na dostawę części zamiennych do przesiewacza wibracyjnego typu SEWZ:
1. TAŚMA GUMOWA PYŁOSZCZELNA 2x1350x20000mm INSTALACJA OZE KOCIOŁ K-10 w ilości 3 sztuk,
1 szt. = 27 m2 Trellex Sealing cloth 1414

Właścicielem dokumentacji jest firma:
SPALECK GmbH & Co.
Robert-Bosch-Str.15-46397 Bucholt

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na produkt równoważny.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie obcej EUR, jednakże w takim wypadku, w celu porównania złożonych ofert Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP Tabela nr 294/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-24 /1 euro = 4,2832 zł/
W przypadku złożenia oferty w walucie obcej rozliczenie dostawy nastąpi w PLN wg Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP –TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola, ul. Energetyków 13,
37-450 Stalowa Wola - wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy i oryginalny,
- wymagany okres gwarancji na dostarczony towar wynosi 12 miesięcy od daty zabudowy.
- wraz z dostawą wymagana dokumentacja jakościowa - Świadectwo Jakości wystawione przez Producenta

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Proponowany okres gwarancji należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak"

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

4. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.

5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się